Topografické 3D mapy

Obraz je vyrobený z MDF materiálu.

Pár technických info. o topografických mapách.

  • Topografické mapy zobrazujú výšku s obrysovými čiarkami.
  • Každé miesto pozdĺž obrysovej čiary má rovnakú výšku.
  • Obrysová čiara tvorí uzavretý tvar.
  • Obrysové čiary sa nemôžu krížiť navzájom.